ตัวอย่างใบงาน
บัญชีรายรับ - รายจ่าย

 
                           นำเสนอ

     คุณครูภูรินท์     พิงภูงา

     รายวิชาคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1

การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

จัดทำโดย

ด.ช. เฟรม   ขุนจิต  ชั้น ป.6/1

เลขที่ 45
ตารางบัญชีรายรับ - รายจ่าย
ของเด็กชาย เฟรม    ขุนจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1


ระยะเวลา 10 วัน
วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวนเงิน(บาท) ยอดคงเหลือ

(บาท)
รายรับ รายจ่าย
 วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 54  ได้รับเงินค่าขนมจากคุณพ่อ
  ซื้อขนมจากเที่ยวงานวันเด็ก
  ญาติให้เงิน
  ซื้อของเล่น
250

100

 30

80


 

240

วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
 ซื้อส้มตำปู
240
30


25245
วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ซื้อปากกา ไม้บรรทัด
ซื้อน้ำแข็งใส
245
30


15
10
250
วันอังคารที่ 11 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินมาโรงเรียน
ซื้อชานมเย็นร้านบ้านอิ่มจัง 1 แก้ว
กินสุกี้ + น้ำเปล่า
250
30


15
15
250
วันพุธที่ 12 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
 ออกเงินซื้อส้มตำทานกับเพื่อนๆ
 ซื้อขนม + น้ำส้ม
250
30


5
15 

260

วันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 54

ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ซื้อปากกาลบคำผิด
 ซื้อน้ำเปล่า

260
30


35
5
250
วันศุกร์ ที่ 14 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับค่าขนม
ได้รับเงินมาเที่ยววันวิชาการที่โรงเรียน
 ซื้อลูกโป่ง
 ซื้อขนม + ของเล่น
 ปาลูกโป่งซุ้มสาระการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี
(หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์)
 ขายของเล่นให้โสภณ
250
30
100
2020
30
30

320
วันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
 ซื้อไอศกรีม
 ซื้อขนม
 มาม่า 1 ซอง
320
10
5
5
300
วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
น้ำสเลิฟปี้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น
300
30


15315
วันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
 ซื้อเค้กที่ร้านบ้านอิ่มจัง
 ซื้อน้ำเปล่า 1 ขวด
315
30


15
5
325


* นักเรียนเขียนระบายสีใส่กระดาษ A4 หรือ สามารถพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Word หรือ Excel ก็ได้ *

ดาวส์โหลดใบงานบัญชีรายรับ - รายจ่ายที่นี้ Click