ผลการตัดสินการเเข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ปีการศึกษา 2552 - 2553 - 2554 Update

จากการเข้าร่วมเเข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมต่างๆ

งานศิลปะหัตถกรรม      งานวันวิชาการ ร.ร. กสิณธร          งานโครงการอื่น ๆ
        โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา                เเข่งสร้างเว็บ
   งานเปิดบ้านเทพศิรินทร์ นนฯ 1
  วาดภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3                เเข่งสร้างเว็บ
     ปีการศึกษา 2552 Update
                เครือไทเทค ปี51
  วาดภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.4-ป.6              เเข่งสร้างเว็บ
     ปีการศึกษา 2553 Update
งานมหกรรมการศึกษา
เอกชนนนทบุรี
              โปรแกรมนำเสนอ ( Presention ) ป.1 - 3 ปีการศึกษา 2553
            โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โปรเเกรมนำเสนอ 1-3 โปรเเกรมนำเสนอ 4-6
               หนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E –BOOk)  หนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E –BOOk) สร้างเว็บไซต์
                  การสร้างภาพเคลื่อนไหว เเข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วมหาสนุก
       สร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor
โครงงานหุ่่นยนต์เตือนภัย
ปีการศึกษา 2554   New
การเข้าเเข่งขันรายการสอบวัดความรู้ด้าน IT    ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต   New   >>> Click Here

ผลการประกวดเเละแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

 

1. การวาดภาพด้วยโปรแกรม  คอมพิวเตอร์กราฟิก

ระดับประถมศึกษาปี่ที่  1-3

ระดับประถมศึกษาปี่ที่  4-6

              2. โปรแกรม Photoshop

ระดับประถมศึกษาปี่ที่  4-6

              3. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

ระดับประถมศึกษาปี่ที่  1-3

ระดับประถมศึกษาปี่ที่  4-6
            4. การสร้างภาพเคลื่อนไหว ระดับประถมศึกษาปี่ที่  4-6
      
            5. การแข่งขันการสร้าง Webpage

            
   บรรยากาศการเเข่งขัน 1 2 3 4 5 6 7 8

ระดับประถมศึกษาปี่ที่  4-6
ดูรูปนักเรียนตัวเเทนคลิก
ดูรูปนักเรียนตัวเเทนคลิก
ดูรูปนักเรียนตัวเเทนคลิก

 

ตัวเเทนผู้เข้าร่วมเเข่งขัน รายการการเเข่งขัน ผลการเเข่งขัน
          
          รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขันประเภททีม

    1. ด.ช. ศิรวิทย์     วิเศษสุวรรณ       ชั้น ป.6/11 

    2. ด.ช. ธนวัฒน์    วรุณโชติกุล       ชั้น ป.6/11 

    3. ด.ช. พรวัฒน์    อโศกวัฒนะ        ชั้น ป.6/12

    4. ด.ช. ฉัตรพงศ์   ศรีพันธ์สถิต       ชั้น ป.6/10


                    ภาพบรรยากาศ เเข่ง 1 2 3 4

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

วันที่ 18 สิงหาคม 2554
ได้ลำดับที่ 7

จากการเเข่งขัน 13 ทีม

โรงเรียนดังในกรุงเทพฯเเละปริมณฑล

     
     
     
     

ผลการตัดสินการประกวดการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
กลับด้านบน

โรงเรียน

ผลการตัดสิน

ลำดับที่

วัดผาสุกมณีจักร

เหรียญทอง

1

วัดมะสงฆ์มิตรภาพที่ 55

เหรียญทอง

2

วัดกลางเกร็ด

เหรียญทอง

3

วัดปรมัยยิกาวาส

เหรียญเงิน

4

นันทนวรวิทย์

เหรียญเงิน

5

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เหรียญเงิน

6

แสงประทีปรัฐบำรุง

เหรียญเงิน

7

ชลประทานวิทยา

เหรียญเงิน

8

วัดคลองขวาง

เหรียญเงิน

9

วัดสังวรพิมลไพบูลย์

เหรียญเงิน

10

มารีย์วิทยา

เหรียญเงิน

11

แสงประเสริฐ

เหรียญเงิน

12

พิชญศึกษา

เหรียญเงิน

13

บ้านราษฎร์นิยม

เหรียญเงิน

14

บ้านหนองเพรางาย

เหรียญเงิน

15

วัฒนพฤกษา

เหรียญเงิน

16

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

เหรียญเงิน

17

วัดคลองขุนศรี

ทองแดง

18

สุเหร่าเขียว

ทองแดง

19

ชลประทานสงเคราะห์

ทองแดง

20

วัดเชิงเลน

ทองแดง

21

วัดตำหนักเหนือ

เกียรติบัตร

22

 

ผลการตัดสินการประกวดการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.4-ป.6
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
กลับด้านบน

โรงเรียน

ผลการตัดสิน

ลำดับที่

วัฒนพฤกษา

เหรียญทอง

1

วัดลาดปลาดุก

เหรียญทอง

2

แสงประทีปรัฐบำรุง

เหรียญทอง

3

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เหรียญทอง

4

ชลประทานวิทยา

เหรียญทอง

5

วัดผาสุกมณีจักร

เหรียญทอง

6

วัดสพานสูง

เหรียญทอง

7

วัดคลองขุนศรี

เหรียญทอง

8

วัดคลองขวาง

เหรียญทอง

9

ชลประทานสงเคราะห์

เหรียญทอง

10

แสงประเสริฐ

เหรียญทอง

11

มารีย์วิทยา

เหรียญทอง

12

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

เหรียญทอง

13

บ้านหนองเพรางาย

เหรียญทอง

14

วัดมะสงฆ์มิตรภาพที่ 55

เหรียญทอง

15

วัดปรมัยยิกาวาส

เหรียญเงิน

16

พิชญศึกษา

เหรียญเงิน

17

วัดตำหนักเหนือ

เหรียญเงิน

18

บ้านราษฎร์นิยม

เหรียญเงิน

19

สุเหร่าเขียว

เหรียญเงิน

20
     ผลการตัดสินการประกวดการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ( Presention ) ป.1 - 3
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
กลับด้านบน

ชื่อโรงเรียน

ผลการตัดสิน

ลำดับที่

วัดผาสุกมณีจักร

เหรียญทอง

1

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เหรียญเงิน

2

ชลประทานวิทยา

ทองแดง

3

พิชญศึกษา

ทองแดง

4

วัดตำหนักเหนือ

เกียรติบัตร

5

ชลประทานสงเคราะห์

เกียรติบัตร

6

ชลประทานสงเคราะห์

เกียรติบัตร

7

บ้านหนองเพรางาย

เกียรติบัตร

8

วัดคลองเจ้า

เกียรติบัตร

9
ผลการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2

กลับด้านบน

ชื่อโรงเรียน

ผลการตัดสิน

ลำดับที่

นันทนวรวิทย์

เหรียญทอง

1

มารีย์วิทยา

เหรียญทอง

2

พิชญศึกษา

เหรียญทอง

3

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เหรียญทอง

4

ชลประทานวิทยา

เหรียญทอง

5

วัดลำโพ

เหรียญทอง

6

วัดไทรใหญ่

เหรียญทอง

7

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

เหรียญทอง

8

วัดปรมัยยิกาวาส

เหรียญทอง

9

วัดผาสุกมณีจักร

เหรียญเงิน

10

วัดมะสงฆ์มิตรภาพที่ 55

เหรียญเงิน

11

คล้ายสอนศึกษา

เหรียญเงิน

12

วัดคลองขวาง

เหรียญเงิน

13

วัดคลองเจ้า

เหรียญเงิน

14

แสงประเสริฐ

เหรียญเงิน

15

วัฒนพฤกษา

เหรียญเงิน

16

แสงประทีป

เหรียญเงิน

17

วัดคลองขุนศรี

เหรียญเงิน

18

บ้านราษฎร์นิยม

เหรียญเงิน

19

บ้านหนองเพรางาย

เหรียญเงิน

20

วัดสังวรพิมลไพบูลย์

เหรียญเงิน

21

วัดสพานสูง

ทองแดง

22

พระแม่สกลสงเคราะห์

ทองแดง

23

ชลประทานสงเคราะห์

ทองแดง

24

วัดคลองตาคล้าย

ทองแดง

25

วัดสิงห์ทอง

ทองแดง

26

วัดตำหนักเหนือ

ทองแดง

27

วัดลาดปลาดุก

ทองแดง

28

ประเสริฐอิสลาม

ทองแดง

29

วัดโมลี

เกียรติบัตร

30

สุเหร่าเขียว

เกียรติบัตร

31

ผลการตัดสินการประกวด
การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E –BOOk)


งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2  


เป็นตัวเเทนเข้าร่วมเเข่งขันระดับภาคกลางเเละภาคตะวันออกที่  จังหวัดลพบุรี    ผลการเเข่งขันได้ระดับเหรียญเงิน
กลับด้านบน

ชื่อโรงเรียน

ผลการตัดสิน

ลำดับที่

ชลประทานวิทยา

เหรียญทอง

1

นันทนวรวิทย์

เหรียญทอง

2

วัดเชิงเลน

เหรียญทอง

3

พระแม่สกลสงเคราะห์

เหรียญทอง

4

วัดผาสุกมณีจักร

เหรียญทอง

5

วัดปรมัยยิกาวาส

เหรียญทอง

6

วัดไทรใหญ่

เหรียญทอง

7

วัดใหญ่สว่างอารมณ์

เหรียญทอง

8

ชลประทานสงเคราะห์

เหรียญทอง

9

พิชญศึกษา

เหรียญทอง

10

วัดยอดพระพิมล

เหรียญทอง

11

วัดคลองขวาง

เหรียญทอง

12

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เหรียญทอง

13

วัดตำหนักเหนือ

เหรียญทอง

14

วัดสังวรวรพิมลไพบูลย์

เหรียญทอง

15

บ้านราษฎร์นิยม

เหรียญทอง

16

วัดคลองตาคล้าย

เหรียญเงิน

17

เจริญรัฐอุปถัมภ์

เหรียญเงิน

18


ผลการตัดสินการประกวดการแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
กลับด้านบน

ชื่อโรงเรียน

ผลการตัดสิน

ลำดับที่

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เหรียญทอง

1

ชลประทานวิทยา

เหรียญทอง

2

วัดผาสุกมณีจักร

เหรียญทอง

3

ชลประทานสงเคราะห์

เหรียญเงิน

4

เจริญรัฐอุปถัมภ์

ทองแดง

5

วัดสพานสูง

ทองแดง

6

พิชญศึกษา

เกียรติบัตร

7

ผลการตัดสินการประกวดการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Text Editor

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2

เป็นตัวเเทนเข้าร่วมเเข่งขันระดับภาคกลางเเละภาคตะวันออกที่  จังหวัดลพบุรี    ผลการเเข่งขันได้ระดับเหรียญทองแดง

กลับด้านบน

ชื่อโรงเรียน

ผลการตัดสิน

ลำดับที่

ชลประทานวิทยา

เหรียญทอง

1

วัดผาสุกมณีจักร

เหรียญทอง

2

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เหรียญเงิน

3

พระแม่สกลสงเคราะห์

ทองแดง

4

ชลประทานสงเคราะห์

ทองแดง

5

พิชญศึกษา

ทองแดง

6

วัดสังวรพิมลไพบูลย์

เกียรติบัตร

7                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                     ผลการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

                                                            งานเปิดบ้านเทพศิรินทร์นนท์   จัดโดย  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
                                                                                           11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2552
                                                                               ใบแจ้งผลการนำนักเรียนไปประกวด, แข่งขัน
                                                                                                          กลับด้านบน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

ผลการแข่งขัน

 

การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint Brush

 

 

1.

ด.ช. ปฏิพล             วงษาเกษ

ป.6/12

ระดับเหรียญทอง

2.

ด.ช. นราวิชญ์            ฝั้นเต็ม

ป. 5/5

ระดับเหรียญทอง

 

 

 

 

 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book )

 

 

 

ด้วยโปรแกรม Flip Album  Pro

 

 

1.

ด.ญ.  ณัฐนพิน           พงศ์ชัยสิริกุล

ป.6/12

ระดับเหรียญทอง

2.

ด.ช.   นฤเบศร           นาคสุขไพบูลย์

ป. 5/8

ระดับเหรียญทอง

 

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point  2003 , 2007               

 

 

  1.  

ด.ญ. พัฒน์นรี          โต๊ะซา

ป.6/5

ระดับเหรียญทอง

2.

ด.ช.  ธนาธร             กลิ่นพะยอม

ป.6/9

ระดับเหรียญทอง

 

 

 

 

 

การสร้างกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop

 

 

  1.  

ด.ญ.  ณัฐนิช              คุปต์กาญจนากุล

ป.6/11

ระดับเหรียญเงิน

2.

ด.ช.  ธิติวัฒน์             เครือน้ำฝน    

ป.6/5

ระดับเหรียญเงิน

 

 

 

 


                                                 ผลการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point 2003
                                                                                           งานวันวิชาการในเครือไทเทค
                                                                                                           พ.ศ. 2551
                                                                           ** เด็กหญิงภานุชนารถ        ยอดนิล 
**
                                               เข้ารับประทานมอบเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา
                                                                                            ระดับเหรียญทอง
    
    
  

รางวัลชนะเลิศ

การออกแบบเว็บเพจ

งานวันวิชาการ  -  วันคริสต์มาส
ร.ร.กสิณธร  (เซ็นต์ปีเตอร์) 
พ.ศ. 2551
** เด็กหญิงณัชชา       โอฬารกิจเจริญ
เด็กชายณัฐดนัย      อัศวรักษ์
 
**


        กลับด้านบน


รางวัลชนะเลิศ

การออกแบบเว็บเพจ

งานวันวิชาการ  -  วันคริสต์มาส
ร.ร.กสิณธร  (เซ็นต์ปีเตอร์) 
พ.ศ. 2552
* เด็กชายเกริกพล   เรียบเรียง
*
* เด็กหญิงรสธร      บูรณวิเศษกุล *

 

 

รองชนะเลิศลำดับที่ 1

การออกแบบเว็บเพจ

งานวันวิชาการ  -  วันคริสต์มาส
ร.ร.กสิณธร  (เซ็นต์ปีเตอร์) 
พ.ศ. 2553

* เด็กชาย
*
  * เด็กหญิง *


ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 53 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขต

เมื่อวันที่ 22 -23 พฤษจิกายน 2553
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา

1. แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1 - ป.3

         1.  ด.ญ. ธนพร       มีขันทอง   ป.2/112.       
  2.   ด.ญ. นันท์นลิน   เที่ยงแท้   ป. 3/12

ได้ระดับเหรียญ  ทอง


2. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 – ป.6

   1. ด.ญ. ธมนวรรณ         วรกิจนิรันดร์   ป.6 /11
  2.  ด.ญ. ฐิตาภา              กิตติจารุรักษ์   ป.6/10

ได้ระดับเหรียญ  ทอง

3.  การแข่งขันออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   (E-Book) ระดับชั้น ป.4 -6

  1.  ด.ช.  ณัฐกฤษฎิ์          ธนเดชากุล   ป.6 /11
      2.  ด.ช.นฤเบศร              นาคสุขไพบูลย์   ป.6/7


ได้ระดับ เหรียญเงิน
4.  การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับชั้น ป.4 -6

                1.  ด.ช. จุติพัชร            ทิพย์พาหน        ป.6 /11
               2.   ด.ญ. ณัฐณิชา          บุญดาว             ป.6 /11

ได้ระดับ เหรียญเงิน


5.  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับชั้นประถมศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 2
แข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ  นนทบุรี

 ด.ช. จิรภัทร      ร่มสายหยุด     ป.6/12
ด.ช.  ศรทอง      เอี่ยมพรชัย    ป.6/11
ด.ช.  ล่มฟ้า     บุญประเสริฐ     ป.6/8

ได้ลำดับที่  2  ระดับจังหวัดนนทบุรีเขต 2  
เป็นตัวเเทนจังหวัดเข้าร่วมเเข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ครูผู้ควบคุม  นายภูรินท์    พิงภูงา


2. ประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับช่วงชั้นที่  2

       เด็กชายอาณัฐ             ชอดก้า         ป.6/10
           เด็กชายณัฐชนน         พรมโนพาศ      ป.6/12
           เด็กชายกร                   ลีฉลาด         ป.6/12


     ครูผู้ควบคุม    1. นางสาวมนัสชนก วิเศษฤทธิ์ 
                              2. นางสาวสุชชนา   ปัจฉิมสุภาคม

เป็นตัวเเทนจังหวัดเข้าร่วมเเข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

** ได้ระดับเหรียญทองเเดง ระดับภาคกลางเเละภาคตะวันออก ทั้งสองรายการ
**


ผลการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาเอกชนนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 13  พฤษจิกายน 2553

      ผลการแข่งขัน
1. 
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ระดับชั้น ป. 1 – ป. 3
ด.ญ. รัตนวลี         บางจริง                 ชั้น ป. 2
   ด.ญ.  ณัฐณิชา        เศรษฐกุลวาณิช    ชั้น ป. 3

ระดับเหรียญทองแดง

  2.  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power  Point   ระดับชั้นประถมปีที่  4 - 6

ด.ญ. เบญจมาศ       ผาสุขล้ำ                  ชั้น ป. 6/6
ด.ญ. พิมลพรรณ     สาลีผล                   ชั้น ป. 6/6

ระดับเหรียญ เงิน

3. 
การประกวดสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3

  ด.ญ.  ณัฐนพิน       พงศ์ชัยสิริกุล              ชั้น ม.1/8
   ด.ญ.   วศินี            วรกิจนิรันดร์              ชั้น ม.1/7

ระดับเหรียญ เงิน

4.   การแข่งขันสร้างเว็บไซต์     ระดับชั้น ม.4 – 6

    น.ส.   อนงค์วดี      เนื่องจำนง             ม. 5
    น.ส.   นฤภร          รูปหมอก             ม. 6


ระดับเหรียญทอง

 

 


กลับหน้าหลัก            กลับด้านบน